Вебээс хайх

Эс Эф Си Эс ХХК-ийн Баталгаажуулалтын зөвлөл 2017 оны 06-р сарын 15-ны өдөр хуралдаж Акалико Ресорсес ХХК -ийн Гидроцилиндрийн засвар үйлчилгээний үйл ажиллагаанд Чанарын менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын дагуу хийсэн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж тус компанийн Чанарын менежментийн тогтолцоо нь  олон улсын стандартын ...
Дэлгэрэнгүй

Эс Эф Си Эс ХХК-ийн Баталгаажуулалтын зөвлөл 2016 оны 12 сарын 24-ний өдөр хуралдаж – Дарханы ДЦС ТӨХК -ийн цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэл, зуухны угсралт, даралтат сав шугам хоолойн хийц хэсгүүдийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын удирдлагын ...
Дэлгэрэнгүй

Авто тээврийн салбарт ЧУТ-г нэвтрүүлэх сургалт 2016 оны 01 сарын 11-ний өдөр Зам тээвэр хөгжлийн яаман дээр Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001 стандартын танилцуулах сургалт зохион байгуулав. Сургалтанд ЗТХЯ-ны холбогдох удирдлага, ажилтнуудаас гадна харъяа байгууллагууд болох Авто тээврийн үндэсний төв, Нийслэлийн ...
Дэлгэрэнгүй

Эс Эф Си Эс ХХК нь 2015 онд олон улсын ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 стандартын баталгаажуулалтыг хийж эхэлсэн. Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу баталгаажуулалтыг чадавхитай байгууллага хэрэгжүүлнэ мөн үүнийгээ итгэмжлүүлж болно гэж заасан байдаг. Монголын компаниуд олон ...
Дэлгэрэнгүй

Эс Эф Си Эс ХХК-ийг 2016 оны 12-р сарын 2-ны СХЗГ-ын итгэмжлэлийн техникийн хорооны хуралдаанаар менежментийн тогтолцооны баталгаажуулалтыг гүйцэтгүүлэхээр хорооны гишүүдийн 100%-ийн саналаар итгэмжлэв.  
Дэлгэрэнгүй

OHSAS 18001 стандартын гэрчилгээтэй байгууллага нэгээр нэмэгдлээ. Эс Эф Си Эс ХХК-ийн Баталгаажуулалтын зөвлөл Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг Нью жуулчин турс ХХК-д OHSAS 18001 стандартын дагуу хийсэн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж тус компани нь Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог олон улсын стандартын дагуу нэвтрүүлж, ...
Дэлгэрэнгүй

 Эс Эф Си Эс ХХК-ийн 2016 оны сургалтын хуваарийн дагуу ХЭМАБ-ЫН УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦОО MNS OHSAS 18001:2012 СТАНДАРТЫН ДОТООД АУДИТЫН СУРГАЛТ (МОДУЛЬ-3) 2016 оны 10 дугаар сарын 26- аас 28-ны  өдрүүдэд ДЦС-4 ТӨХК дээр амжилттай зохион байгууллаа. Сургалтанд Mера ХХК, Ололт ...
Дэлгэрэнгүй

Эс Эф Си Эс ХХК-ийн Баталгаажуулалтын зөвлөл 2016 оны 10 сарын 13-ны өдөр хуралдаж Мултипак ХХК-ийн Полиэтилен хальсны үйлдвэрлэл, худалдааны үйл ажиллагаанд Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцооны OHSAS 18001:2007 стандартын дагуу хийсэн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж тус компанийн Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын ...
Дэлгэрэнгүй

Нэн түрүүнд ХАБ-2016 Бага хурлын үргэлжлэл болох бөгөөд Бага хурлаас гарсан Зөвлөмжийн 2.2 дахь зорилтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа арга хэмжээ юм. Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, удирдлагын тогтолцооны стандартыг нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгжүүдийн туршлага, өгөөж, үр дүнг бусад ...
Дэлгэрэнгүй

Сургалт 2 өдөр буюу 14 цагийн сургалт боллоо. ЗОРИЛГО Энэхүү сургалтаар OHSAS 18001 стандартын дагуу ХЭМАБ-ын менежментийн тогтолцооны гуравдагч талын буюу баталгаажуулалтын аудитыг ISO 17021 стандартын аргачлалын дагуу хийх мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлнэ. ҮР ДҮН Сургалтанд оролцсон байдал,  шалгалтын үнэлгээг харгалзан суралцагчдад АМЖИЛТТАЙ ТӨГССӨН ...
Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА ЗОРИЛГО Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо-Шаардлага MNS OHSAS 18001:2012 стандартыг нэвтрүүлснээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлж, үр ашиг, үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх боломж, ач холбогдлыг таниулах, стандартын шаардлагыг ойлгуулах. СУРГАЛТААР ОЛГОХ МЭДЛЭГ ХЭМАБ-ын удирдлагын тогтолцооны стандартын агуулга, онцлог, ач холбогдлыг ойлгуулах; ХЭМАБ-ын удирдлагын ...
Дэлгэрэнгүй

Эс Эф Си Эс ХХК-ийн Баталгаажуулалтын зөвлөл 2016 оны 09 сарын 23-ны өдөр хуралдаж Солонго Хараа ХХК-ийн Нүдний үзлэг оношлогоо, эмчилгээ, шинжилгээ, мэс заслын үйл ажиллагаанд Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2015 стандартын дагуу хийсэн аудитын дүгнэлтийг хэлэлцэж тус компанийн Чанарын удирдлагын тогтолцоо нь олон ...
Дэлгэрэнгүй

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал.  Аливаа байгууллага өөрийн үйл ажиллагааны улмаас, ялангуяа “ажил мэргэжил”-ийн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагаанд оролцож байгаа хүний (ажилтан, менежер, гэрээт эсвэл зочид зэрэг) эрүүл мэндэд аюул учруулах эрсдэлийг хамгийн бага байлгах нөхцлийг хангах үүргийг хүлээсэн байдаг. Олон ...
Дэлгэрэнгүй

Бүх мэдээг харах

МАНАЙ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТӨРӨӨС ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ ИТГЭМЖИЛЛЭЭ.

Untitled-2

2017 онд зохион байгуулагдах сургалтын графикийг танилцуулж байна.
НЭН ТҮРҮҮНД ХАБ-2016 Бага Хурлын Хөтөлбөр
Дараах гарын авлагуудыг борлуулж байна

  • Чанарын удирдлагын тогтолцоо Үнэ:5000₮

  • Гарын авлага Үнэ 11.000₮

  • Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд Үнэ:5000₮

Posted in Video2014-04-17
Гэрчилгээ авсан байгууллагууд